saunahattu%2020181126_110538-me.jpg

Sau­na­ha­tun valinta

Jotta sau­na­hat­tua voi kutsua sau­na­ha­tuk­si niin sen ma­te­ri­aa­lin tulisi täyttää kaikki seuraavat omi­nai­suu­det

Sau­na­ha­tun omi­nai­suu­det:

- Hen­git­tä­vä luon­non­ma­te­ri­aa­li

- Luon­nos­taan an­ti­bak­tee­ri­nen

- Läm­pö­eris­tä­vä

Tällaisia ma­te­ri­aa­le­ja ovat lam­paan­vil­la ja al­pa­kan­vil­la, lisäksi ne ovat:

- hajua ja

- likaa hylkiviä sekä 

- pa­lo­tur­val­li­sia, villan syt­ty­mis­pis­te on kaksi kertaa korkeampi kuin puun tai pellavan.


Itselle myös tärkeä seikka, että ma­te­ri­aa­lin saa ko­ti­maas­ta ja on eläinten hy­vin­voin­nin takeen sivutuote.


- ja parasta huo­vu­te­tun hoidoksi riittää tuuletus.

Lisäksi villa maatuu muu­ta­mis­sa vuosissa ja sitä voi käyttää, vaikka kuo­ri­ke­kat­teen tavoin.


Sau­na­ha­tun valintaan olen luonut erillisen sau­na­hat­tu.info sivun, jossa kerron hyvistä ja huonoista sau­na­hat­tu ma­te­ri­aa­leis­ta, koon va­lin­nas­ta ja hoito-ohjeista laajemmin.


by itu - sau­na­hat­tu vaih­toeh­dot:

Satu sau­na­hat­tu - lam­paan­vil­la 

Saga sau­na­hat­tu - pellava (poistuva)

Sauli sau­na­hat­tu - al­pa­kan­vil­la

Saul sau­na­hat­tu (ei enää tuo­tan­nos­sa)

Taru sau­na­hat­tu - pellava (poistuva)

Pärekori sau­na­ha­tut - lampaan - ja al­pa­kan­vil­la

Yksilöity sau­na­hat­tu

by itu - sau­na­hat­tu­kaup­pa.fi

Koivukuja 15

38460 Sastamala


040 - 37 151 30

byitu.fi(@)byitu.fi

byitu.fi

saunahattukauppa.fi

saunahattu.info

2369855-2


Copyright (c) by itu 2021

Au­kio­loa­jat

Ennakkoon sopimalla:

Maksimissaan kaksi saman seurueen henkilöä kerralla - maski käytäntö ja eteisessä maski ja käsidesi saatavilla. Toivon että kunnioitat tätä, sillä saunahattukauppa toimii kotinani. Kiitos.