Saunahattutesti


Laske yhteen vihdat 🌿, ominaisuuksista, jotka löytyvät saunahatustasi – lopussa tulokset.
Add up the features that can be found in your sauna hat - at the end of the results.


Käsin huovutettu ei ole sama kuin käsityönä tehty. Teollisesti valmistettu käsin viimeistelty on käsityönä valmistettu, eli ei siis käsin huovutettu.
Hand-felted is not the same as hand-made. Industrially made hand-finished is hand-made, i.e. not hand-felted.

100 % Lampaanvilla karstattu ilman kehruu öljyä,                          +🌿🌿🌿🌿🌿 (+5)
käsin huovutettu, saumaton
100 % Sheep's wool carded without spinning oil, hand-felted, seamless

100 % Lampaanvilla käsin huovutettu, saumaton                          +🌿🌿🌿🌿 (+4)
100 % Sheep's wool hand felted, seamless

100 % Lampaanvilla – värjäämätön luonnonväri                              +🌿🌿🌿🌿 (+4)
100 % Sheep wool - undyed natural color

100 % Lampaanvilla teollinen huovutus, saumaton                         +🌿🌿🌿 (+3)
Sheep wool industrial felting, seamless

100 % Lampaanvilla neulottu ja käsin huovutettu, saumaton        +🌿🌿🌿 (+3)
100 % Sheep's wool knitted and hand-felted, seamless

100 % Lampaanvilla neulottu ja kone huovutettu, saumaton         +🌿🌿 (+2)
100 % Sheep's wool knitted and machine felted, seamless

100 % Lampaanvilla käsin neulottu, saumaton                                  +🌿🌿 (+2)
100 % Sheep's wool hand-knitted, seamless

Ripustuslenkki 100 % lampaanvilla/pellava                                       +🌿 (1)
Hanging loop 100% sheep wool / linen

100 % pellava ja maksimissaan 1 sauma                                           +🌿 (1)
100% linen and a maximum of 1 seam

Ripustuslenkki, muu materiaali kuin 100% villa/pellava                  0🌿 (0)
Hanging loop, material other than 100% wool / linen

Puuvillaa materiaalissa 0,1-100 %                                                       - 🌿 (-1)
Cotton in the material 0,1-100%

Bambu materiaalissa 0,1-100 %                                                          - 🌿 (-1)
Bamboo in the material 0.1-100%

Luonnon materiaali – mutta ei antibakteerinen,
likaa hylkivä, lämpöä eristävä                                                                 - 🌿 (-1)
Natural material - but not antibacterial, dirt-repellent, heat-insulating

Muovimainen painatus                                                                            - 🌿🌿 (-2)
Plastic printing or Rubber print

Plastic printing or Rubber print

Ommeltuja saumoja, vaikka materiaali olisikin 100 % lampaanvilla
(ei koske 100 % pellavaa, jossa yksi sauma)                                   - 🌿🌿🌿🌿🌿 (-5)
Stitched seams, even if the material is 100% sheep wool
(does not apply to 100% linen with one seam)

Tarrakiinnitys tai muu koon säätö, ei antibakteerisella materiaalilla  

                                                                                                                  - 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 (-10)
Self-adhesive or other size adjustment, not with antibacterial material

Brodeeraus                                                                                             - 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 (-10)
Embroidery

Reikiä esim. päälaella                                                                              -🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 (-10)
Holes. e.g. on the top of the head

Keinohuopa                                                                                              - 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 (-10)
Fake blanket

Kierrätyshuopa                                                                                       - 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 (-10)
Recycled blanket

Askarteluhuopa (esim. 100 % polyesteri)                                        - 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 (-10)
Craft felt (eg 100% polyester)

Joku muu ilmaisu keinotekoiselle ”villalle”                                        - 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 (-10)
Some other expression for artificial “wool”

Tekninen materiaali                                                                                - 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 (-10)
Technical material


Saunahattu suomenlampaanvilla

Yksi (1) vihta täyttää saunahatulle asetetut vaatimukset (hengittävä, lämpöeristävä ja luonnostaan antibakteerinen materiaali), mitä enemmän vihtoja sitä parempi saunahattusi on.

Nolla tai miinus määrän vihtoja saanut ei ole saunahattu, vaikka sillä nimikkeellä sitä markkinoidaankin – ne ovat vain päähineitä.

Vihta määrät perustuvat materiaalien ominaisuuksiin, kun tarkastellaan niiden sopivuutta saunahattuun.

One (1) vihta meets the requirements for a sauna hat (breathable, heat-insulating and inherently antibacterial material), the more vihta the better your sauna hat.

Those who have received zero or minus the number of whips do not have a sauna hat, even though it is marketed under that name - they are just headgear.

The amounts of vihta are based on the properties of the materials when considering their suitability for a sauna hat.

Oikeudet muutoksiin pidätetään - All rights reserved


Käännökset: Google kääntäjä
Translations: Google Translatorn voit lisätä tekstiä100 % Lampaanvilla karstattu ilman kehruu öljyä, käsin huovutettu, saumaton. 
100 % Sheep's wool carded without spinning oil, hand-felted, seamless. 
Paras vaihtoehto, sillä vähiten käsittelyjä villasta > saunahatuksi. Jokainen pesu heikentää villan hyviä ominaisuuksia. Materiaali täyttää saunahatulle tärkeät ominaisuudet. Pehmeä. Reunaa voi muotoilla saksilla.
The best option, as the least number of washes from the wool > to the sauna hat. Each wash impairs the good properties of the wool. The material meets the important properties of a sauna hat. Soft. The edge can be shaped with scissors.


100 % Lampaanvilla käsin huovutettu, saumaton
100 % Sheep's wool hand felted, seamless
Hvvä vaihtoehto yleisesti saatavilla olevista. Materiaali täyttää saunahatulle tärkeät ominaisuudet. Pehmeä. Reunaa voi muotoilla saksilla.
A good option from the ones normally available. The material meets the important properties of a sauna hat. Soft. The edge can be shaped with scissors.


100 % Lampaanvilla – värjäämätön luonnonväri
100 % Sheep wool - undyed natural color
Paras valinta. Ei turhia kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa herkistymiä.
The best choice. No unnecessary chemicals that can cause sensitization.


100 % Lampaanvilla teollinen huovutus, saumaton
Sheep wool industrial felting, seamless
Hyvä valinta. Rajallinen määrä mallli- ja koko vaihtoehtoja.
A good choice. Limited number of model and size options.


100 % Lampaanvilla neulottu ja käsin huovutettu, saumaton
100 % Sheep's wool knitted and hand-felted, seamless
Hyvä valinta. Rajallinen määrä malli vaihtoehtoja. Reuna ei kannata saksilla muotoilla.
A good choice. Limited number of model options. The edge is not worth scissors shaping.


100 % Lampaanvilla neulottu ja kone huovutettu, saumaton
100 % Sheep's wool knitted and machine felted, seamless
Hyvä valinta. Rajallinen määrä malli vaihtoehtoja. Reuna ei kannata saksilla muotoilla. Kone huovutus saattaa jättää pesuaine ylimääräisiä jäämiä tuotteeseen.
A good choice. Limited number of model options. The edge is not worth scissors shaping. Machine felting may leave additional detergent residue in the product.


100 % Lampaanvilla käsin neulottu, saumaton
100 % Sheep's wool hand-knitted, seamless
Hyvä valinta. Rajallinen määrä malli vaihtoehtoja. Monikäyttöinen. Sopii heille, jotka eivät halua erottua.
Multipurpose. Suitable for those who do not want to stand out


Ripustuslenkki 100 % lampaanvilla/pellava
Hanging loop 100% sheep wool / linen
Käytännöllinen, hyvä lisä. Ripustuslenkki liitetty huovutuksen yhteydessä. Pellavaa oleva ripustuslenkki kiinnitetty siten, ettei ommel riko saunahatun sisäpintaa. Mielummin pellavalangalla.
Practical, a good addition. Suspension loop attached during felting. The linen hanging loop is fastened so that the stitch does not break the inner surface of the sauna hat.


100 % pellava ja maksimissaan 1 sauma
100% linen and a maximum of 1 seam
Heille joille villa ei sovi.
For those for whom wool is not suitable.


Ripustuslenkki, muu materiaali kuin 100% villa/pellava
Hanging loop, material other than 100% wool / linen
Käytännöllinen, hyvä lisä. Mutta materiaali ei täytä kriteereitä.
Practical, a good addition. But the material does not meet the criteria.


Puuvillaa materiaalissa 0,1-100 %
Cotton in the material 0,1-100%
Puuvilla ei täytä saunahatun kriteereitä, vaikka onkin hengittävä luonnonmateriaali, mutta se ei riitä. Myös kasvatus vaatii luontoa rasittavia lannoitteita.
Cotton does not meet the criteria for a sauna hat, although it is a breathable natural material, but it is not enough. Cultivation also requires fertilizers that strain the environment.


Bambu materiaalissa 0,1-100 % -
Bamboo in the material 0.1-100%
Bambu ei täytä saunahatun kriteereitä, vaikka onkin hengittävä luonnonmateriaali, mutta se ei riitä. Kuiduksi valmistaminen on iso prosessi. An­ti­bak­tee­ri­suu­des­ta on ristiriitaista tietoa.
Bamboo does not meet the criteria for a sauna hat, although it is a breathable natural material, but it is not enough. Making into fiber is a big process. There is conflicting information about antibacterial activity.


Luonnon materiaali – mutta ei antibakteerinen,
likaa hylkivä, lämpöä eristävä
Natural material - but not antibacterial, dirt-repellent, heat-insulating
Kuten Puuvilla tai Bambu.
Like Cotton or Bamboo.


Muovimainen painatus
Plastic printing or Rubber print.
Muovi ei vaan kuulu saunahattuun. Sen ominaisuudet eivät täyty.
Plastic is not part of a sauna hat. Its properties are not met.


Ommeltuja saumoja, vaikka materiaali olisikin 100 % lampaanvilla
(ei koske 100 % pellavaa, jossa yksi sauma)  
Stitched seams, even if the material is 100% sheep wool
(does not apply to 100% linen with one seam)
Ompelulangat ovat polyesteriä, eli muovia. Saumat keräävät likaa. Hankala puhdistaa.
The sewing threads are polyester, i.e. plastic. The seams collect dirt. Hard to clean.


Tarrakiinnitys tai muu koon säätö, ei antibakteerisella materiaalilla  
Self-adhesive or other size adjustment, not with antibacterial material
Muovia. Epämukava.
Plastic. Inconvenient.


Brodeeraus
Embroidery
Ompelulangat ovat polyesteriä, eli muovia. Hankala puhdistaa.
The sewing threads are polyester, i.e. plastic. Hard to clean.


Reikiä esim. päälaella
Holes. e.g. on the top of the head
Kumoavat saunahatun tarkoituksen.
Cancel the purpose of the sauna hat.


Keinohuopa, Kierrätyshuopa, Askarteluhuopa (esim. 100 % polyesteri), Joku muu ilmaisu keinotekoiselle ”villalle”,  
Fake blanket, Recycled blanket, Craft felt (eg 100% polyester), Some other expression for artificial “wool”, Technical material.
Toimii päinvastoin kuin saunahatun tulisi. Hengittämätön materiaali voi lisätä riskiä saada esim. sydään kohtaus saunassa.
Works the opposite of what a sauna hat should. Non-breathable material can increase the risk of having, for example, a heart attack in a sauna.


Käännökset: Google kääntäjä Translations